Font:
About the Executive Yuan
:::
Executive Yuan Officials

Ministers without Portfolio

LIN Junq-tzer
LIN Junq-tzer
Minister without Portfolio, and concurrently Governor, Taiwan Province
KUAN Chung-ming
KUAN Chung-ming
Minister without Portfolio, and concurrently Minister, National Development Council
FENG Yen (aka Joyce Yen FENG)
FENG Yen (aka Joyce Yen FENG)
Minister without Portfolio
TSAI Yu-ling (aka Jaclyn TSAI)
TSAI Yu-ling (aka Jaclyn TSAI)
Minister without Portfolio, and concurrently Minister, Mongolian and Tibetan Affairs Commission
DENG Chen-chung
DENG Chen-chung (aka John C.C. DENG)
Minister without Portfolio, and concurrently Governor, Fujian Province
DENG Chen-chung
HSU Chun-yat (aka Jack HSU)
Minister without Portfolio, and concurrently Minister, Public Construction Commission

Secretary-General, Deputy Secretaries-General

LEE Shih-chuan
LEE Shih-chuan
Secretary-General
CHEN Ching-tsai
HSIAO Chia-chi (aka James HSIAO)
Deputy Secretary-General
CHEN Ching-tsai
SUNG Yu-hsieh
Deputy Secretary-General

Spokesperson

 SUN Lih-chyun
SUN Lih-chyun 
Spokesperson, Executive Yuan
   

Government Officials

CHEN Wei-zen
CHEN Wei-zen
Minister, Ministry of the Interior
 LIN Yung-lo (aka David Yung-lo LIN)
LIN Yung-lo (aka David Yung-lo LIN)
Minister, Ministry of Foreign Affairs
YEN Ming
YEN Ming
Minister, Ministry of National Defense
CHANG Sheng-ford
CHANG Sheng-ford
Minister, Ministry of Finance
WU Se-hwa 
WU Se-hwa
Minister, Ministry of Education
LUO Ying-shay
LUO Ying-shay
Minister, Ministry of Justice
DUH Tyzz-jiun 
DUH Tyzz-jiun (aka Woody DUH)
Minister, Ministry of Economic Affairs
YEH Kuang-shih
YEH Kuang-shih
Minister, Ministry of Transportation and Communications
Chiang Been-huang
CHIANG Been-huang
Minister, Ministry of Health and Welfare
LUNG Ying-tai
LUNG Ying-tai
Minister, Ministry of Culture
CHEN Hsiung-wen
CHEN Hsiung-wen
Minister, Ministry of Labor
CHANG San-cheng
CHANG San-cheng
Minister, Ministry of Science and Technology
KUAN Chung-ming
KUAN Chung-ming
Minister without Portfolio, and concurrently Minister, National Development Council
TSAI Yu-ling (aka Jaclyn TSAI)
TSAI Yu-ling (aka Jaclyn TSAI)
Minister without Portfolio, and concurrently Minister, Mongolian and Tibetan Affairs Commission
CHEN Shyh-kwei (aka Steven S.K. CHEN)
CHEN Shyh-kwei (aka Steven S.K. CHEN)
Minister, Overseas Community Affairs Council
PERNG Fai-nan
PERNG Fai-nan
Governor, Central Bank of the Republic of China (Taiwan)
SHIH Su-mei
SHIH Su-mei
Minister, Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics
HUANG Fu-yuan
HUANG Fu-yuan
Minister, Directorate-General of Personnel Administration
WEI Kuo-yen
WEI Kuo-yen
Minister, Environmental Protection Administration
WANG Ginn-wang
WANG Ginn-wang
Minister, Coast Guard Administration
FUNG Ming-chu 
FUNG Ming-chu
Director, National Palace Museum
WANG Yu-chi 
WANG Yu-chi
Minister, Mainland Affairs Council
TSENG Ming-chung
TSENG Ming-chung
Minister, Financial Supervisory Commission
TUNG Hsiang-lung
TUNG Hsiang-lung
Minister, Veterans Affairs Commission
TSAI Chuen-horng
TSAI Chuen-horng
Minister, Atomic Energy Council
CHEN Bao-ji
CHEN Bao-ji
Minister, Council of Agriculture
WU Shiow-ming
WU Shiow-ming
Chairperson, Fair Trade Commission
Jack HSU
HSU Chun-yat (aka Jack HSU)
Minister without Portfolio, and concurrently Minister, Public Construction Commission
LIN Chiang-I (aka Mayaw Dongi)
LIN Chiang-yi (aka Mayaw Dongi)
Minister, Council of Indigenous Peoples
LIN Chiang-I (aka Mayaw Dongi)
LIU Ching-chung
Minister, Hakka Affairs Council
SHYR Shyr-hau
SHYR Shyr-hau
Minister, National Communications Commission
 

 

:::